icon-arrow-right

Geluid

Curve Db (A)
Waarderingscurve dB(A)

Wat is geluid?

Geluid = elke drukvariatie die het oor kan waarnemen.

Net als bij dominostenen wordt een golfbeweging in gang gezet, als de luchtdeeltjes door een bron In beweging worden gebracht. Deze beweging verspreidt zich van de bron af. Geluid plant zich, afhankelijk van het medium, met verschillende snelheden voort. In lucht: 340 m/s. In water: 1.500 m/s.
In staal: 5.000 m/s.

 

DB

Omdat ons gehoor logaritmisch reageert op geluid en niet lineair, is het praktischer om akoestische parameters als een logaritmische verhouding van de gemeten waarde t.o.v. een referentiewaarde te noteren. Deze verhouding wordt de decibel genoemd, afgekort dB. De lineaire schaal met de grote getallen uitgedrukt in Pascal is omgezet naar een gemakkelijk hanteerbare schaal van 0 dB (de gehoordrempel) tot 130 dB (de pijngrens ~ 100 Pa).

Waarnemen van geluid

Geluid is gedefinieerd als elke drukvariatie die met het oor kan worden waargenomen. Het aantal drukwisselingen per seconde wordt frequentie genoemd en wordt aangegeven in hertz (Hz). Het normale bereik van een jong en gezond iemand loopt van ca. 20 Hz tot 20.000 Hz (20 kHz). Wegverkeerslawaai beweegt zich ongeveer in het gebied van 100 - 8000 Hz. Hoorbaar geluid (in termen van niveaus) omvat het bereik van 0 dB (de gehoordrempel) tot de pijngrens van 130 dB en daarboven. De kleinst waarneembare toename is 1 dB. Een nadere classificatie van niveauverschillen is in de volgende figuur weergegeven:

 

+