icon-arrow-right
HomeOver onsInstructieboekje

Instructieboekje

 

 

 

Voorwoord

 

Dit boekje informeert u beknopt over de regels die Holland Scherm hanteert. Het boekje sluit aan op het kwaliteits-, arbeidsomstandigheden- en milieuhandboek (KAM-handboek) van Holland Scherm dat u voor gedetailleerde informatie kunt raadplegen. Elke medewerker ontvangt dit boekje bij uitgifte of nadien bij indiensttreding of inlening. Bij ontvangst tekent u een verklaring dat u het gekregen hebt. Wij verwachten dat u dit boekje bestudeert en dat u de instructies opvolgt. Het is verstandig om dit boekje tijdens het werk altijd bij u te hebben. Dit boekje wordt ook aan alle onderaannemers verstrekt. Neem, voordat u met de werkzaamheden start, de instructies voor die werkzaamheden goed door. Heeft u vragen, overleg dan met uw leidinggevende. Holland Scherm zal u erop aanspreken als de werkzaamheden zonder toestemming van uw leidinggevende op een andere wijze worden uitgevoerd. Door ons te houden aan de instructies werken wij gezamenlijk aan de kwaliteit van het werk, de arbeidsomstandigheden van alle betrokkenen en aan de bescherming van het milieu.

+