icon-arrow-right
HomeInnovatie

Luchtzuiverend geluidsscherm

Tauw en Holland Scherm hebben een geluidsscherm met een slimme dubbelfunctie ontwikkeld. Naast de normale geluidsreducerende werking worden ook NO2 en fijn stof afgevangen, zodat de concentraties in de buitenlucht afnemen.

Het scherm behoudt zijn reinigende werking door regelmatige spoeling met (regen)water. Deze dubbele werking draagt bij aan extra milieuruimte, waardoor ruimtelijke ontwikkelingen eerder uitvoerbaar kunnen worden.

Een korfconstructie met een steenachtige reststof biedt enerzijds de normale geluidsreducerende werking. Anderzijds hebben laboratoriumproeven uitgewezen dat de reststof ook NO en NO2 volledig omzet in nitraat en nitriet. Daarnaast vindt een goede afvang plaats van fijne stofdeeltjes door filtratie en adsorptie.

De stoffen binden aan het schermmateriaal en een regenbui of sproeibeurt spoelt het scherm vervolgens af. Zo wordt de zuiverende werking van het scherm volledig hersteld. Het belaste spoelwater kan opgevangen en zonodig ter plaatse worden gezuiverd. Een bijkomend voordeel is dat het scherm CO2 vastlegt, waardoor het een bijdrage levert aan het terugdringen van de broeikasgasemissies.

De korfconstructie met de werkzame stof kan op diverse manieren worden toegepast in infrastructurele werken. Naast de geluidsschermen en geluidswallen langs gemeentelijke, provinciale en rijkswegen is het concept ook toepasbaar in voorzetschermen en tunnels. Dit laatste is mogelijk, omdat het omzettingsproces in tegenstelling tot toepassingen waarin titaandioxide wordt gebruikt niet afhankelijk is van licht.

Winstpunten

  • Extra milieurendement met ‘state of the art' techniek van geluidsschermen
  • Terugdringen van plaatselijke overschrijding van de luchtkwaliteitsnorm tot 20% mogelijk
  • Prijs vergelijkbaar met traditionele geluidsschermen, zeer kosteneffectieve bijdrage aan verbetering van de luchtkwaliteit
  • Nuttige toepassing van industriële reststof, minder beslag op primaire grondstoffen
  • Reststof is categorie 1 bouwstof, dus zonder beperkingen voor toepassing in infrastructurele werken
  • Duurzame werking, scherm blijft op natuurlijke manier (regen) zijn werking behouden
  • Bijdrage aan het terugdringen van het broeikaseffect (vastlegging CO2)
  • Geen negatieve invloed op de verkeersveiligheid
  • Esthetische vormgeving en combinatie met begroeiing mogelijk
  • Slechts toepassing van bestaande technieken en materialen zodat het scherm direct inzetbaar is

Proeflocaties

Op laboratoriumschaal heeft het principe zijn werking bewezen. Er zijn besprekingen gaande over diverse proeflocaties om het zuiveringsrendement van het scherm in buitenluchtomstandigheden nader te testen.

Samenwerking

Het luchtreinigende geluidsscherm is een samenwerking van advies- en ingenieursbureau Tauw en Holland Scherm. De kracht van deze combinatie is de bundeling van milieutechnische kennis en civieltechnische realisatie. Het geluidsscherm met slimme dubbelfunctie biedt wegbeheerders de nodige milieuruimte om projecten doorgang te laten vinden. Tauw is een onafhankelijk, internationaal opererend advies- en ingenieursbureau, gespecialiseerd in de inrichting, verbetering en instandhouding van de fysieke omgeving, het milieu en de infrastructuur. Tauw is toonaangevend op het gebied van studies, advies, ontwerp en metingen.

+