icon-arrow-right
HomeProjecten Geluidsscherm A4ALL

Geluidsscherm A4ALL

.

Holland Scherm heeft aan de A4 van Delft naar Schiedam gewerkt. De opdrachtgever is Rijkswaterstaat.

Boskalis Nederland, Heijmans en VolkerWessels werken aan het veelbesproken tracé onder de naam ‘A4all’, een naam waaruit blijkt dat in het ontwerp niet alleen verkeersdoorstroming, maar ook het milieu en de omwonenden een grote rol spelen. De voorbereidende werkzaamheden gingen van start in januari 2012, de uitvoering in het tweede kwartaal 2012. Van het nieuwe wegdeel wordt vanaf Delft 2,6 kilometer half verdiept aangelegd. Daarin komen onder meer een ecoduct en een aquaduct. Hierna volgt 1,4 kilometer verdiepte weg, tot aan de bebouwing bij Vlaardingen en Schiedam. Hier daalt het tracé tot ongeveer negen meter onder maaiveld om onder een eco-aquaduct door te gaan. Dit kunstwerk krijgt een lengte van honderd meter. Het wordt gebouwd om de faunatrek en de waterloop van de Zweth en de Slinksloot niet te verstoren. Hierna stijgt het tracé tot vier meter onder maaiveld over een lengte van bijna tweeënhalve kilometer. Deze halfverdiepte ligging onttrekt de weg aan het zicht vanuit het omliggende polderlandschap. Aan weerszijden wordt een talud aangebracht, waardoor ook de boven het wegdek aangebrachte matrixborden vanuit de polder niet zichtbaar zijn.

 

Bij Schiedam verdwijnt de snelweg in een landtunnel van twee kilometer. A4ALL legt hierin ook de tunneltechnische installaties aan. De weg kruist vervolgens het knooppunt Kethelplein, dat wordt omgebouwd: de half afgebouwde kunstwerken worden aangepast aan het nieuwe ontwerp en er wordt een groot aantal geluidsschermen geplaatst. Daarna volgt de aansluiting op de bestaande A4 naar de Beneluxtunnel en de A20. Op de A4 tussen de Kruithuisweg in Delft en de Beatrixlaan in Rijswijk komen nieuwe ‘zoab’-deklagen en verkeerssignalering. Het consortium heeft ook de opdracht voor het meerjarig onderhoud van de technische installaties. Holland Scherm voert het werk integraal uit met de partners van de combinatie A4ALL en realiseert daarbij alle geluidsschermen op en rondom het Kethelplein wat varieert van “gewone” landschermen tot specialistische constructies over watergangen en onderliggend wegennetwerk waarop weer de geluidschermen komen. Ook gaat Holland Scherm de geluidsisolerende bekleding in de landtunnel en op de wanden in de verdiepte ligging uitvoeren. Op de kunstwerken worden speciale stalen frames gebouwd die later ook weer vol gezet gaan worden met glas

Feiten & cijfers

 • Plaatsnaam
  A4 Delft-Schiedam
 • Marksegment
  Geluidsschermen
 • Status
  In uitvoering
 • Contact
  Holland Scherm
 • Projectcategoriën
  Geluidsschermen
 • Projectcategorieën
  Geluidsschermen
+