icon-arrow-right
HomeProjecten SAA One

SAA One

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft het consortium SAAone het project A1/A6 Diemen – Almere Havendreef gerealiseerd. Het project is een onderdeel van de weguitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere (SAA). De weguitbreiding van de A1/A6 vindt plaats over een afstand van 20 kilometer. De A1 en de A6 tussen knooppunt Diemen en Hollandse Brug hebben nu beiden 2x5 rijstroken. De A6 is uitgebreid vanaf de Hollandse Brug tot en met de Hoge Ring bij Almere met 4x3 rijstroken. Op het gehele traject A1/A6 is nu een wisselbaan van twee rijstroken. Daarnaast is er o.a. een aquaduct onder de Vecht bij Muiden gerealiseerd en is knooppunt Muiderberg aangepast. Voor de geluidschermen is Holland Scherm een deel van de koepel. De voorzetwanden heeft Holland Scherm als onderaannemer voor Realisatie Civiel uitgevoerd. De portaalpoeren, verkeerskundige draagconstructies (VDC’s), heeft Holland Scherm als onderaannemer voor Vialis uitgevoerd.

 

Geluidschermen

Voor het project SAA-one is gekozen voor modulaire geluidschermen van 2 tot 8 meter hoog. De basis is altijd beton en boven de 3 meter komen er glas cassettes. Geschoorde stalen stijlen in een metallic RAL kleur versieren de bewonerszijde.

 

Voorzetwanden

In totaal wordt 2.600m voorzetwanden op 8 kunstwerken geplaatst. Een van de 8 kunstwerken is het aquaduct onder de Vecht bij Muiden. Voor dat kunstwerk heeft Holland Scherm ca. 600 elementen geplaatst. Een aantal voorzetwanden hebben een patroon en een deel van de voorzetwanden hebben een roodbruine kleur. De elementen met een patroon worden antraciet gekiemd. De voorzetwanden hebben verschillende achter constructies. Deels hebben zij een beton achter constructie, deels een damwand, deels Terra Armee en soms ook palen op stijlen. De bevestigingen zijn vanaf de wegzijde niet zichtbaar.

 

VDCs (Portaalpoeren)

Holland Scherm heeft de portaalpoeren als onderaannemer vanuit Vialis uitgevoerd. Holland Scherm heeft heipalen en prefab beton poeren geplaatst. In totaal worden op dit project 150 prefab poeren en 600 heipalen geplaatst. Op enkele locaties zijn ook buispalen geplaatst. Het hele ontwerp en de sonderingen worden vanuit Vialis uitgevoerd. Voor 90% van het project heeft Holland Scherm VDC2005 (oude) poeren geplaatst. Voor de rest worden VDC2011 (nieuwe) poeren geplaatst.

+