icon-arrow-right
HomeProjecten Westelijke Ontsluiting RDM

Westelijke Ontsluiting RDM

Voor het ontsluiten van de RDM campus worden er een aantal aanpassingen gedaan aan de huidige wegen. In opdracht van KWS Infra Zwijndrecht heeft Holland Scherm een geluidsscherm, damwandscherm met deksloof, vissteiger en een betonbrug gerealiseerd.

 

Geluidsscherm

Voorafgaand aan de werkzaamheden van KWS Infra, is er langs de Arie den Toomweg, te Rotterdam een geluidsscherm gerealiseerd, hierdoor hebben de omwonende minder hinder van de werkzaamheden. Het geluidsscherm is opgebouwd uit stalen funderingsstijlen met direct er bovenop zijn de stijlen gemonteerd, als vakvulling zijn kokoselementen toegepast.

 

Damwandscherm met deksloof

Nabij het nieuwe Condor gebouw is er een damwandscherm aangebracht met de een betonnen deksloof daar bovenop. Gezien de zeer slechte bodemgesteldheid en het getijde wisseling, was het een uitdaging om de 28 meter lange damwandplanken aan te brengen.

 

Vissteiger

Aansluitend op de deksloof wordt een vissteiger gerealiseerd. De funderingspalen die nog aanwezig zijn van de ouder kade en kraanbaan, worden als fundatie gebruikt voor de vissteiger. De vissteiger wordt gemaakt van vezel versterkt kunststof.

 

Betonbrug

Om de ontsluiting van de RDM campus te creëren is er een brug over de Heysehaven noodzakelijk. IPV delft heeft in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam, een mooie en technische uitdagende brug ontworpen. De brug is in totaal bijna 52 meter lang met een maximale overspanning van 17 meter en heeft een breedte van circa 12 meter.

De landhoofden en middensteunpunt zijn in het werk gemaakt en moesten aan de strengste eisen met betrekking tot schoonwerk beton voldoen. Een bijkomstige moeilijkheid is de horizontale streepreliëf die aangebracht moest worden in het landhoofd en middensteunpunt. Hierbij was de grootste zorg om luchtbel vorming in het reliëf. Om de streepreliëf te verkrijgen zijn er door een mallenbouwer speciale houtenmallen vervaardigd. Deze mallen zijn in de cometal bekistingpanelen gesteld. Het toepassen van een speciaal bekistingswax, betonmengsel en lage stortsnelheid heeft tot een zeer goed resultaat geleidt. Om de landhoofden en het middensteunpunt te kunnen realiseren is een bouwkuip aangebracht van circa 35 x 20 meter. Om opbarsten te voorkomen is de bouwkuip niet volledige leeggepompt maar is het waterniveau in de bouwkuip alleen verlaagd. Het was daardoor wel noodzakelijk om een ondersteuning te maken om het middensteunpunt te kunnen realiseren.

 

Aan beide zijde van het brugdek zijn uitdragende voetpaden gerealiseerd. De voetpaden bestaan uit 6 prefab elementen die circa 50 ton per stuk wegen. De elementen zijn met behulp van twee 500 tons telekranen geplaatst. Op het YouTube kanaal van Holland Scherm staat een timelaps filmpje van de montage. Tijdens de uitvoeringsfase zijn de elementen met speciale staalconstructies ondersteund, tot dat het dek was uitgehard. Begin volgend jaar worden de leuningen en verlichtingsconstructie gemonteerd en zal de brug in gebruik worden genomen.

Feiten & cijfers

 • Plaatsnaam
  Rotterdam-Heijplaat
 • Status
  Opgeleverd
 • Opdrachtgever
  KWS-Zwijndrecht - Havenbedrijf Rotterdam
 • Startdatum
  november 2015
 • Projectcategorieën
  Betonwerken
+